PARTICULIERE BETONKELDERS

www.govabetonkelders.be

Voor een betonkelder voor uw woning bent u bij Gova aan het juiste adres. Wij beschikken over een modulair bekistingsysteem waardoor alle maten en vormen kunnen gegoten worden.

Door onze jarenlange ervaring bieden wij u een perfect afgewerkte betonkelder met een garantie van 25 jaar op waterdichtheid.

U kan een vrijblijvende offerte bekomen door ons volgende gegevens te bezorgen:

* het architectuurplan of een schets met de buitenafmetingen van de kelder

* De dikte en de hoogte van de keldermuren

* eventuele plannen van de stabiliteitsingenieur

Bijkomend staan wij ook in voor het isoleren van de kelder, plaatsen van kolommen, prefab betonnen trappen, onderschroeiingen,…

www.govabetonkelders.be

Voor een betonkelder voor uw woning bent u bij Gova aan het juiste adres. Wij beschikken over een modulair bekistingsysteem waardoor alle maten en vormen kunnen gegoten worden.

Door onze jarenlange ervaring bieden wij u een perfect afgewerkte betonkelder met een garantie van 25 jaar op waterdichtheid.

U kan een vrijblijvende offerte bekomen door ons volgende gegevens te bezorgen:

* het architectuurplan of een schets met de buitenafmetingen van de kelder

* De dikte en de hoogte van de keldermuren

* eventuele plannen van de stabiliteitsingenieur

Bijkomend staan wij ook in voor het isoleren van de kelder, plaatsen van kolommen, prefab betonnen trappen, onderschroeiingen,…

WERKWIJZE

OFFERTE:

Na het ondertekenen van de offerte wordt er een planning opgemaakt. Wij overlopen met u de uit te voeren werken en tekenen deze uit op onze uitvoeringsplannen.

 

BOUWPUT:

Voor de start van de werken zal er een werfbezoek gebeuren voor de nodige voorgaande werken toe te lichten. Indien het grondwaterpeil te hoog staat zal er een bronbemaling geplaatst moeten worden om het grondwaterpeil te verlagen. Het uitslaan van de bouw dient vooraf te gebeuren door de aannemer ruwbouw of de bouwheer. De bouwput wordt min 1 meter groter uitgegraven dan de buitenmaat van de kelder, dit om onze werken veilig te kunnen uitvoeren.

 

VLOERPLAAT:

Hier starten onze werken met het plaatsen van de randbekisting, we plaatsen de onderste wapeningsnetten op een plastiekfolie van 0,2 mm. Ter hoogte van de wanden voorzien we de wachtwapening voor de verbinding van de funderingsplaat en de kelderwanden. De bovenste wapeningsnetten worden geplaatst op afstandshouders voor de gewenste betondekking van de funderingsplaat. Eventueel zal er bijlegwapening geplaatst worden volgens de opgave van de ingenieur stabiliteit. De funderingsplaat wordt gevuld met beton en verdicht met de drilbalk. De waterkeerplaat word met zorg geplaatst om de waterdichting te verzekeren tussen de aanzet met de kelderwanden. De vloerplaat kan ook optioneel gepolierd worden.

 

WANDEN:

De wanden worden geplaatst volgens het architectuurplan, de positie´s van de doorvoeren, verluchtingen en eventuele hoogteverschillen worden aangeduid op de plannen. De wanden worden opgebouwd met ons modulair bekistingsysteem. Na het plaatsen van de wapening en alle toebehoren wordt de bekisting gevuld met beton en zorgvuldig verdicht met de drilnaald. Na het ontkisten worden de centerpengaten gedicht. Uw Waterdichte kelder is nu klaar voor gebruik.

Gova betonkelders is uw partner voor een waterdichte betonkelder.

Gova betonkelders is uw partner voor een waterdichte betonkelder.

BOUWWERKEN GOVA bvba
Tom Goossens
Herentalsedijk 183
2440 Geel
0476 / 77 91 55
info@betonkelders-gova.be
BOUWWERKEN GOVA bvba
Tom Goossens
Herentalsedijk 183
2440 Geel
0476 / 77 91 55
info@betonkelders-gova.be