AGRARISCHE SECTOR

www.govabetonkelders.be

Betonkelders Gova bouwt voor alle soorten landbouwbedrijven mestputten en sleufsilo´s.

Deze constructies worden blootgesteld aan intensief gebruik en om die reden kan je rekenen op de expertise en vakmanschap van betonkelders Gova.

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij elk project in de agrarische sector correct en tijdig opleveren. Van rundveestallen, varkensstallen en pluimveestallen tot alle andere constructies in beton voor de landbouw.

Wij voorzien ook balken en kolommen eventueel plaatsen wij ook de roosters op de mestkelders.

 

U kan een vrijblijvende offerte bekomen door ons volgende gegevens te bezorgen.

* het architectuurplan of een uitvoeringsplan van de stallenbouwer

www.govabetonkelders.be

Betonkelders Gova bouwt voor alle soorten landbouwbedrijven mestputten en sleufsilo´s.

Deze constructies worden blootgesteld aan intensief gebruik en om die reden kan je rekenen op de expertise en vakmanschap van betonkelders Gova.

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij elk project in de agrarische sector correct en tijdig opleveren. Van rundveestallen, varkensstallen en pluimveestallen tot alle andere constructies in beton voor de landbouw.

Wij voorzien ook balken en kolommen eventueel plaatsen wij ook de roosters op de mestkelders.

 

U kan een vrijblijvende offerte bekomen door ons volgende gegevens te bezorgen.

* het architectuurplan of een uitvoeringsplan van de stallenbouwer

WERKWIJZE

OFFERTE:

na het ondertekenen van de offerte wordt er een planning opgemaakt. Wij overlopen met u de uit te voeren werken en tekenen deze uit op onze uitvoeringsplannen.

 

BOUWPUT:

Voor de start van de werken zal er een werfbezoek gebeuren voor de nodige voorgaande werken toe te lichten. Indien het grondwaterpeil te hoog staat zal er een bronbemaling geplaatst moeten worden om het grondwaterpeil te verlagen. De bouwput wordt min 1 meter groter uitgegraven dan de buitenmaat van de kelder, dit om onze werken veilig te kunnen uitvoeren.

 

VLOERPLAAT:

Hier starten onze werken met het plaatsen van de randbekisting, we plaatsen de onderste wapeningsnetten op een plastiekfolie van 0,2 mm. Ter hoogte van de wanden voorzien we de wachtwapening voor de verbinding van de funderingsplaat en de kelderwanden. De bovenste wapeningsnetten worden geplaatst op afstandshouders voor de gewenste betondekking van de funderingsplaat. De funderingsplaat wordt gevuld met beton en verdicht met de drilbalk. De waterkeerplaat word met zorg geplaatst om de waterdichting te verzekeren tussen de aanzet met de buitenste kelderwanden.

 

WANDEN:

De wanden worden geplaatst volgens het architectuurplan, de positie´s van de doorvoeren, verluchtingen, mengopeningen en eventuele hoogteverschillen worden aangeduid op de plannen. De wanden worden opgebouwd met ons modulair bekistingsysteem. Na het plaatsen van de wapening en alle toebehoren wordt de bekisting gevuld met waterdichte beton en zorgvuldig verdicht met de drilnaald. Na het ontkisten worden de centerpengaten gedicht.

Wens je meer te weten over de uitgebreide mogelijkheden?

Wens je meer te weten over de uitgebreide mogelijkheden?

BOUWWERKEN GOVA bvba
Tom Goossens
Herentalsedijk 183
2440 Geel
0476 / 77 91 55
info@betonkelders-gova.be
BOUWWERKEN GOVA bvba
Tom Goossens
Herentalsedijk 183
2440 Geel
0476 / 77 91 55
info@betonkelders-gova.be